Vissza
Tényleg jók vagyunk?
Tényleg jók vagyunk?

TÉNYLEG JÓK VAGYUNK? - Az udvarhelyszéki vállalkozások fejlődéstörténete napjainkig.

”Székelyudvarhelyen vállalkozói jólét van” – olvashatjuk több székelyföldi gazdasági elemzésben, ahol a székelyföldi városok gazdasági teljesítményeit hasonlítják össze. Szemmel látható, hogy Székelyudvarhelytpezsgő vállalkozói élet jellemzi, a kérdés azonban az, hogy mindez feljogosít-e olyan kijelentésekre, hogy a város Hargita megye motorja, vagy hogy Udvarhelyszék adja a megyei GDP felét?

Igen, az udvarhelyszékiek, székelyudvarhelyiek szívesen büszkélkednek a fenti jelzőkkel, azonban ezeket alátámasztó hivatalos statisztikákat nem igazán találunk.

Ezt,a székelyudvarhelyi lokálpatriotizmuson túlmutató büszkeséget a múlt is bőven táplálja, hiszen már a középiskolások is tudják, hogy Székelyudvarhely iskolaváros, majd gyorsan szembesülnek azzal, hogy Székelyudvarhely anyaváros, hogy Székelyudvarhely a székely főváros, a vájtfülübbek régi krónikákban olvashatják, hogy Székelyudvarhely a Küküllő parti Athén, de már a kocsmaasztalnál és a közösségi hálókon is terjed az „Itt is jobb, mint Csíkban” kijelentés.

Az Udvarhelyi Kis- és Középvállalkozók Szövetsége (UKKSZ) megalakulásának 25-ik évfordulóján arra vállalkozott, hogy megvizsgálja a fenti kijelentések valóságtartalmát, már ami a gazdasági részre vonatkozik. Az UKKSZ és a partner Nemzetstratégiai Kutatóintézet erre a kutatásra a REGA Régiókutató Egyesületet kérte fel.

A kutatás irányát és mélységét az adatok elérhetősége szabta meg. A kutató kollégák azzal szembesültek, hogy a pénzügyi adatok hivatalosan is elérhető digitalizációja egybeesik az új évezreddel. A 2000 előtti évekről szinte lehetetlen pénzügyi jellegű adatokat begyűjteni. Ez úton is külön köszönet jár aPénzügyi Igazgatóságok, az Omnibus szerkesztőség, a Cégbíróság, valamint az öt székelyföldi nagyváros vezetőségének az adatok begyűjtésében nyújtott segítségért.

A kutatási jelentés, az elérhető adatoknak megfelelően, négy részre tagolódik:

  • egyrészt a vállalkozói forgalmak függvényében megvizsgáltuk a székelyudvarhelyi és az udvarhelyszéki vállalkozók helyzetét a Hargita megyei, illetve a csíkszéki és gyergyószéki vállalkozók teljesítményéhez viszonyítva;
  • ezt követően a székelyudvarhelyi vállalkozók egymáshoz viszonyított helyzetét vizsgáltuk, időrendiségben és tevékenységi körök szerint;
  • harmadrészt megvizsgáltuk az öt székelyföldi (nagy)város költségvetésének alakulását, valamint azon belül a vállalkozói befizetések jelenlétét;
  • negyedrészt egy több mint száz mintás kérdőívezéssel arra kerestük a választ, hogy az udvarhelyszéki, székelyudvarhelyi vállalkozók miért épp itt vállalkoztak, hogyan ítélik meg ezt a vállalkozói környezetet.

Reméljük, hogy a következő néhány oldalban választ talál a kedves Olv asó ezen sorok elején leírt kijelentések igazságtartalmára. Reméljük, hogy ezzel a kutatással sikerül egy kicsit eloszlatnunk a ködöt bizonyos városi legendák körül, és azt is reméljük, hogy sikerül egy kis támaszt is adni ahhoz, hogy az udvarhelyszéki, székelyudvarhelyi vállalkozók méltán legyenek büszkék teljesítményükre. 

A tanulmány letölthető innen PDF formátumban. 

Projekthez kapcsolodó hírek