Misszió, vízió

Székelyföldön és benne Udvarhelyszéken rengeteg természeti, emberi és kulturális értékkel rendelkezünk, amelyek megőrzése és továbbadása a következő generációk számára kiemelt fontosságú. A székelység megmaradásának és megerősödésének egyik alapvető tényezője a szilárd, prosperáló gazdaság, amely biztosítja az itt élők jóllétét, biztonságát és fejlődési lehetőségeit.

Ezek a gondolatok hívták életre 1992-ben az Udvarhelyszéki Magánvállalkozók Szövetségét, amelyben olyan tenni akaró, friss szemléletű vállalkozók tömörültek érdekvédelmi szervezetbe – Romániában elsőként - akik aktív szerepvállalással akarták előmozdítani a térség gazdasági fejlődését. 

Az egyesület 2003 óta az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások Szövetsége (továbbiakban: UKKSZ) nevet viseli, de célkitűzései továbbra sem változtak. Az UKKSZ ma is azon dolgozik, hogy segítse a helyi vállalkozókat, cégeket abban, hogy minél sikeresebben működjenek és alkalmazkodni tudjanak a folyamatosan változó piaci körülményekhez, úgy, hogy közben megtartják egyedi, székely vonásaikat is. A szövetség ezért olyan cégeket tömörít, amelyek erkölcsös, közösségi érdekeket respektáló vállalkozások, és üzleti tevékenykedésük mellett kiemelten fontosnak tartják a helyi természeti-, kulturális-, társadalmi- és emberi értékek megőrzését.

Misszió

Az UKKSZ az udvarhelyszéki vállalkozások érdekeinek képviseletére, egy vállalkozóbarát környezet megteremtésére és az ökológiai fenntarthatóság biztosítására kötelezi el magát. Tevékenységében jelentős szerepet szán a tapasztalat megosztásnak, a vállalkozói kultúra fejlesztésének, a gazdasági együttműködések kialakításának, miközben kapcsolattartó szerepet kíván betölteni a társadalom különböző rétegei és intézményei között.

Vízió

Az UKKSZ fő tevékenysége az érdekvédelem, ezért szócsőként kommunikálja tagjai véleményét, erős gazdasági lobbi tevékenységet folytat és képviseli Udvarhelyszék vállalkozóinak érdekeit megyei valamint országos szinten is, jó viszonyt ápolva a mindenkori politikai vezetéssel, miközben megtartja semlegességét. A hatékony érdekképviselet miatt szoros együttműködésre törekszünk hasonló típusú társszervezeteinkkel és egyéb, a gazdasági életet befolyásoló szereplőkkel. Szintén fontos, hogy meglátásaink, állásfoglalásaink és tevékenységünk minél nagyobb nyilvánosságot kapjon, így intenzív média jelenléttel vagyunk ott a helyi és az országos írott, valamint elektronikus sajtóban.