2019. július 23.

A 2013. április 25.-i tisztújító közgyűlést megelőzően 30 kérdéses kérdőíves felmérést végeztünk tagvállalkozásaink körében. A kapott válaszok kiértékelésének eredményeit figyelembe véve Szövetségünk fő tevékenységei a következők:

  • Tájékoztatás a gazdasági folyamatokról, a vállalkozásokat érintő változásokról
  • Érdekérvényesítés a döntéshozó szerveknél
  • Segítség üzleti kapcsolatok kialakításában
  • A tagvállalkozások működésének segítése: pályázatok, finanszírozási kérdések, marketing, weboldalak, stb.
  • Szakképzés, konferenciák, szakmai fórumok, előadások szervezése
  • Rendezvények szervezése: vásárok, kiállítások, stb.
  • Együttműködési kapcsolatok kialakítása, működtetése más vállalkozói szövetségekkel, szervezetekkel
  • Oktatási intézményekkel való együttműködés: munkaerő biztosítás, szakmai gyakorlatok, továbbképzések, stb.