2019. július 23.

Mottó: “Megmaradásunk és megerősödésünk “ Székelyföldön és benne Udvarhelyszéken rengeteg természeti, emberi és kulturális értékkel rendelkezünk, amelyek megőrzése és továbbadása a következő generációk számára kiemelt fontosságú. A székelység megmaradásának és megerősödésének egyik alapvető tényezője a szilárd, prosperáló gazdaság, amely biztosítja az itt élők jólétét, biztonságát és fejlődési lehetőségeit.Az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások Szövetsége (UKKSZ) közel negyed százada azon dolgozik, hogy segítse a helyi vállalkozókat, cégeket abban, hogy minél sikeresebben működjenek és alkalmazkodni tudjanak a folyamatosan változó piaci körülményekhez, úgy, hogy közben megtartják egyedi, székely vonásaikat is.Az UKKSZ olyan érdekvédelmi üzleti szövetség kíván lenni, amely szócsőként kommunikálja tagjai véleményét, erős gazdasági lobbi tevékenységet folytat és képviseli Udvarhelyszék vállalkozóinak érdekeit megyei valamint országos szinten is, jó viszonyt ápolva a mindenkori politikai vezetéssel, miközben megtartja semlegességét.A hatékony érdekképviselet miatt szoros együttműködésre törekszünk hasonló típusú társszervezeteinkkel (Arbor, Asimcov, SZVSZ, Kereskedelmi Kamara, stb.) és egyéb, a gazdasági életet befolyásoló szereplőkkel (városi és megyei tanács, tanügy, Román Munkaadók Szövetsége, stb.). Szintén fontos, hogy meglátásaink, állásfoglalásaink és tevékenységünk nagyobb nyilvánosságot kapjon, így intenzív média jelenlétet szeretnénk a helyi és az országos írott, valamint elektronikus médiában.Az érdekérvényesítés és a külső kommunikáció mellett kiemelt jelentőségű, hogy tagjaink számára értékes, vállalkozásukat, cégüket és a tágabb közösséget is építő, fejlesztő programokat nyújtsunk. Szakmai konferenciák, akadémiák, klubok, pályázati tevékenységek és különböző közös aktivitások szervezésével egy erős, együttműködő udvarhelyszéki vállalkozói réteg összetartói szeretnénk lenni.Az UKKSZ és a székelység megmaradásának és megerősödésének kulcsa ugyanis ugyanaz: összefogás és kooperáció, amellyel nem csak magunk, de unokáink számára is biztosíthatjuk létünket és elégedett, boldog életünket ezen az utolérhetetlenül gyönyörű vidéken, Székelyföldön.Nagy György UKKSZ elnök