2019. július 23.

Székelyudvarhely folyamatosan fejlődő üzleti környezetének nélkülözhetetlen elemei:

  • sikeres vállalkozások, melyek használni tudják a rendelkezésükre álló erőforrásokat, a kreatív szellemi tőkét
  • több lábon álló vállalkozások, melyek nyereségük egy részét visszajuttatják a közösségnek
  • kisvállalkozások, melyek hosszú idő óta stabilan működnek, kitartva és példát mutatva a nehezebb időkben is
  • országos szaklapok, melyeket székelyudvarhelyi vállalkozások adnak ki
  • szakoktatás, felsőoktatás, mesterképzés biztosítása helyben
  • erős civil szféra, szövetségek, képviseletek, együttműködések

Nagy örömünkre erősödő tendencia az utóbbi években a székelyföldi, helyi termelőktől származó termékek terjeszkedése, köztudatba való beivódása, a tudatos vásárlás szükségességének felismerése. Az ökológiai szemléletmód ugyancsak létfontosságú abban, hogy természeti erőforrásaink túlzott igénybevételét visszaszoríthassuk.
Így valósulhat meg Székelyföldön az alulról építkező, közösség alapú szolidáris gazdaság, így teremthetünk olyan életkörülményeket, mely képzett fiataljainkat városunkban tartja, a távollévőket pedig hazahívja.