2019. július 23.

A több mint két évtizede fennálló Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások Szövetsége előtt még számos kihívás, megoldandó feladat áll, ezek véghezvitele azonban egyben lehetőség is a továbblépésre, a fejlődésre, melyből nemcsak vállalkozóink nyerhetnek, hanem az üzleti élet más szereplői, a tágabb közösségek, városunk egésze is.
Munkálkodjunk tehát mindannyian együtt, hogy közösen elérjük céljainkat!

  • vállalkozók minél nagyobb számban történő bevonzása a Szövetségbe, erős érdekképviselet
  • folyamatos párbeszéd a városvezetéssel, a megyei tanáccsal minden gazdaságot érintő kérdésben
  • szakoktatás kérdése, szakmunkások hiánya- közösen kell megoldásokat keresni
  • bürokrácia csökkentése (Városi Pénzügynél, Önkormányzatnál, stb.)
  • szövetségek, képviseletek közötti nagyobb együttműködés, információáramlás
  • fiataljaink itthon tartása, visszahívása érdekében leltárkészítés, nyomon követés
  • a nehéz helyzetbe került helyi vállalkozások segítése, az „életben maradási” lehetőségek feltérképezése