2019. július 23.

Az Omnibus adatai szerint 2943 bejegyzett céget tudhatunk Udvarhelyszéken, beleértve Székelyudvarhelyt, Székelykeresztúrt, Szentegyházát és a környező településeket is.

A székelyudvarhelyi gazdaság szerkezetében máig az ipari ágazat játssza a legnagyobb szerepet, ezen belül pedig a feldolgozóipar, ahol a foglalkoztatottak 36 %-a dolgozik.
Városunk feltehetőleg az egyetlen olyan település a régióban, mely a rendszerváltás után is megőrízte a rendelkezésére álló összes ipari létesítményt, így azok átalakításával, a tevékenységek átszervezésével folytatódhatott az ipari termelés, a szakemberek foglalkoztatása, stb..

A legfontosabb helyi és nemzetközi piacra termelő ipari cégek a textil-, fa-, élelmiszer- illetve fémipar területén tevékenykednek. A rendszerváltás után a gazdasági élet átszerveződésével olyan szakterületeken is jelentek meg országos és nemzetközi hírnévre szert tevő vállalkozások, mint pl. a nyomdaipar, bőripar, fémkonfekció, színesfém megmunkálás, gyógyszeripari berendezések gyártása, tejfeldolgozás, stb..

Az elmúlt több, mint két évtized a tercier szektor megerősödését is maga után vonta: a legnagyobb számban a kereskedelmi, szállító, logisztikai, gazdasági és egyéb szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások jelentek meg.

Jelentősen megnövekedett továbbá a pénzintézetek száma a városban, ahol ma már majd minden nagyobb bank és biztosító rendelkezik fiókintézménnyel.

Az utóbbi években számos vállalkozás választotta telephelyéül valamely környező községet, nagyban hozzájárulva a vidék gazdasági felzárkózásához.

Üzleti környezet 5
Üzleti környezet 4
Uzleti kotnyezet 3