2019. július 23.

Pályázati pénzekkel és csapatban dolgozva lendítené fel Udvarhelyet Gálfi Árpád, az MPP és az EMNP közös polgármesterjelöltje

Május 30-án Gálfi Árpád, az MPP és az EMNP közös polgármesterjelöltje mutatta be programját az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások Szövetsége (UKKSZ) által szervezett, négy részes rendezvénysorozat utolsó alkalmán, amelyen a székelyudvarhelyi polgármesterjelöltek városvezetési elképzeléseivel ismerkedhettek meg a résztvevők. Gálfi Árpád három gondolat mentén vázolta fel, milyen változtatásokat eszközölne megválasztása esetén.

Az első témakör a polgármesteri hivatal működéséről szólt. Gálfi szerint a legfontosabb a humán erő, s bár jelenleg is sok jó szakember dolgozik a hivatalnál, ez annak működésén mégsem látszik. Egy motivációs és számonkérési rendszer kidolgozásában és bevezetésében látja a megoldást, amely mellett jó légkörben, letisztázott körülmények között történhetne az ügyintézés. Azt is fontosnak látja, hogy az olyan kulcsfontosságú tisztségek, mint a városmenedzseri, gazdasági igazgatói vagy főépítészi, szakemberekkel legyenek feltöltve. Mérhetőséget, átláthatóságot, egyszerű, egy ablakos ügyintézést, lakosságbarát városházát ígér. Szerinte a sikeres működéshez a polgármesteri hivatalnak és a tanácsnak is jobban együtt kell működnie, valamint a lakossági véleményeket is be kell vonni a döntéshozásba, például egy utca felelősi rendszer bevezetésével.

A fentiek után a legsürgősebb teendőket vázolta fel az MPP és az EMNP közös polgármesterjelöltje. A már említett üres és fontos állások betöltése mellett a városrendezési terv mielőbbi elfogadását szeretné, mert szerinte csak így lehet hosszabb távon tervezni és pályázatokon indulni. Ez utóbbit többször is hangsúlyozta, szerinte Székelyudvarhely súlyához és méretéhez képest nagyon kevéssé tudta az EU-s forrásokat kihasználni. Szakértő pályázatíró cégek segítségével, a pályázatokhoz szükséges dokumentumok előkészítésével növelné a városba befolyó összegeket.

Például azokhoz a fejlesztésekhez, amelyek programjának harmadik témáját adták. Új közlekedési rend kialakítását tűzte ki célul, amihez elengedhetetlennek tartja egy forgalmi tanulmány elkészíttetését. A városközpont tehermentesítését még a terelőút kiépítése előtt a vasútvonal részleges autóúttá alakításával oldaná meg, áttelepítve az állomást a városi strand mögé. Gálfi szintén kiemelte a kerékpáros infrastruktúra kiépítésének fontosságát, valamint a szabadidős biciklis utak (Küküllő mentén, Kerekerdő felé) megteremtésének tervét is. Ugyanakkor a meglévő autóutak és gyalogos járdák minőségi felújítását is prioritásként kezelné polgármestersége esetén.

Az egyik legnagyobb és legsürgősebb feladatnak tartja a parkolási gondok megoldását, a tömbházas negyedekben ezt parkolóházak építésével orvosolná. Nagyrészt pályázati forrásokból, valamint az önkormányzat hozzájárulásából, és csak kis mértékben a lakók terhére szigetelné és modernizálná az összes tömbházat is.

A közös jelölt a vállalkozásokkal kapcsolatos terveit is ismertette. Szerinte leghatékonyabban jól kiépített infrastruktúrával, valamint adókedvezményekkel lehetne a városba vonzani a tőkét. Fontosnak tartja, hogy a már meglévő cégekkel folyamatos legyen a konzultáció, amelynek világos, minden fél számára átlátható kereteket adna. IT ipari park létrehozásával, szoftverfejlesztési központtal jól fizető munkahelyeket teremtene, amely hazavonzaná a fiatalokat. Ugyanakkor szeretne életet lehelni a testvérvárosi, vagy akár Székelyföldön belüli városi kapcsolatokba is, hogy a jó gyakorlatokat könnyebb legyen Udvarhelyen is implementálni.

Gálfi Árpád azt szeretné, hogy a tanácsosi helyek esetében is a koalíció tagjai kerüljenek túlsúlyba, akiket elsősorban szakértőknek lát és nem pártfunkcionáriusoknak. Polgármesteri munkáját is velük együtt, csapatban szeretné végezni, a pártpolitikai célokon felemelkedve, mandátuma első napjától az utolsóig.

Categories: