2019. július 23.

Többnyire vidéken élő kisiskolások juthatnak számítógéphez az állami támogatásból Hargita megyében

Hargita megyében összesen 249 fiatal kap idén 200 euró értékű vásárlási utalványt az oktatási minisztérium Euro 200 nevű programjában, a szűkös anyagi helyzetben élő családok gyermekei számítógépet vásárolhatnak a támogatásból.

A Hargita Megyei Tanfelügyelőség közleménye szerint a kuponokat július 6–9. között kapják meg azok a tanintézetek, amelyekben vásárlási utalványra jogosult diákok tanulnak. A juttatásra tavasszal nyújthattak be kérelmet a tanintézetekben azok a 26 évnél nem idősebb diákok és hallgatók, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladta meg a 150 lejt az igénylést megelőző hónapban. Ez az értékhatár idén nem csökkent, ugyanis az igénylések nem haladták meg a programra szánt éves pénzkeret mértékét. A 200 euró értékű kuponra jogosult Hargita megyei fiatalok többsége idén is vidéki, Székelyudvarhelyről és Gyergyószentmiklósról például mindössze egy-egy diák, de Csíkszeredából is csak öt kap támogatást, miközben vannak községek, amelyekben megközelíti a harmincat a támogatásra jogosultak száma.

Egyébként idén is nőtt a támogatást kapó Hargita megyei diákok száma, ugyanis tavaly 224-en, tavalyelőtt pedig 214-en vásárolhattak számítógépet a programban kapott kuponokkal. Ezek színe biztonsági okokból minden évben változik, az idei utalványok világoskékek lesznek. A programra szánt idei pénzkeret értéke 16 millió lej, az előzetes számítások szerint ez 17 779 igénylés finanszírozására lett volna elegendő, ám végül országos szinten csak 17 129 kérést összesítettek, a kérelmezők döntő többsége általános vagy középiskolában tanul, a felsőoktatásban mindössze 54. A program lebonyolítására vonatkozó előírások szerint az értékjegyek kiosztása június 24.–július 30. között zajlik, a számítógépeket pedig augusztus 31-éig kell megvásárolniuk a jogosultaknak.

Forrás: www.uh.ro

 

Categories: